Zandcementdekvloer eisen ondergrond / draagvloer 


Samenstelling en draagvermogen
In principe zijn alle (samengestelde) draagvloeren geschikt om cementgebonden dekvloeren op aan te brengen, mits deze goed stabiel zijn en voldoende draagvermogen bezitten om de bedrijfsbelasting afhankelijk van de bedrijfsaard dan wel het gebruik kunnen dragen.Vlakheid
De draagvloer moet tenminste voldoen aan vlakheidsklasse 7 mits anders is overeengekomen. Ontoelaatbare onvlakheden in de draagvloer moeten, ter beoordeling van het uitvoerend bedrijf, voor het aanbrengen van de dekvloer met daartoe geeigende middelen worrden uitgevlakt (uitvlaklaag) of worden verwijderd.


Verontreiniging
Het oppervlak van de draagvloer ofwel ondervloer moet vrij zijn van stoffen en/of losliggende delen, die de hechting nadelig kunnen beinvloeden. Stoffen die de hechting nadelig kunnen beinvloeden zijn bijvoorbeeld vetten, stof, oliën, lijmresten, poederige of brosse oppervlakken. Als geen bijzondere eisen zijn gesteld aan de hechting van de dekvloer op de draagvloer is het voldoende de ondergrond bezemschoon te maken.Onvolkomenheden
Voor aanvang van het werk moet de draagvloer op de aanwezigheid van scheuren en/of voegen worden gecontroleerd. Indien deze onvolkomenheden worden geconstateerd moeten maatregelen worden getroffen om het risico van (verdergaande) scheurvorming in de zandcementdekvloer als gevolg van deze onvolkomenheden te verminderen.


Offerte aanvragen
Fotogalerij
Facebook   Instagram   Pinterest