Vaktermen cementdekvloeren


Onderstaand een toelichting op veel gebruikte termen in de wereld van de cementdekvloeren:

"Nat-in-nat"
Applicatiemethode waarbij een nieuwe (specie)laag direct op de voorgaande (specie) laag wordt aangebracht, voordat de binding daarvan is beëindigd. Voor beton: Monoliet.

Aanbranden dekvloer
Een vloervlak met een dunne specie behandelen om de hechting van een daarop aan te brengen specielaag te verbeteren.

Aanbrandlaag cementdekvloer
Mengsel van cement, water, eventueel toeslagmateriaal en eventuele hulpstoffen, dat als een relatief dunne, vloeibare laag op de ondergrond wordt aangebracht om een hechting tussen de ondergrond en de aan te brengen afwerklaag te verkrijgen.

Aanhelen van een specievloer
Het repareren van ontbrekende delen, aansluitend op bestaand werk, van een vloeroppervlak.

Afpappen van een cementdekvloer
Het nawissen van een verse cementgebonden dekvloer met een cementpap.

Afreien van een dekvloeren
Met een rei nivelleren van de pas aangebrachte specie.

Afschot cementdekvloer
Helling die bewust in één of meer richtingen in het vloeroppervlak van een specifieke ruimte is aangebracht.

Afschotlaag
Laag die in veranderlijke dikte op een draagvloer wordt aangebracht om het gewenste en/of nodige afschot te geven.

Afspanen van een cementdekvloer
Een reeds vlakgeschuurde dekvloer met een lange spaan afwerken ten einde een zo glad en zo uniform mogelijk oppervlak te verkrijgen.

Aggregaat
Een mobiele generator die gebruikt wordt voor het opwekken van electriciteit, die gebruikt wordt daar waar geen aansluiting op het lichtnet mogelijk is.

Akoestische brug
Een contactpunt dat onbedoeld een geluidsisolerende laag doorbreekt waardoor een geluidslek ontstaat.

Akoestische isolatie
1. Het isoleren tegen contact- of luchtgeluiden. 2. Materiaal en/of element dat de voortplanting van het geluid (contact- en/of luchtgeluid) afremt of verzwakt.

Anhydriet
Calciumsulfaatdehydraat. Vorm van calciumsulfaat. Anhydriet bestaat uit calciumsulfaat en een paar procent vloeispaat (calciumfluoride). Basisgrondstof voor de gipsproductie.

Anhydrietvloer
Type Calciumsulfaatgebonden gietdekvloer, waarbij anhydriet als bindmiddel wordt gebruikt.

Antislip
Mate waarin een materiaal of een afwerklaag stroefheid vertoont.

Bedrijfsvloer
Vloer waaraan bijzondere (gebruiks)eisen worden gesteld ten aanzien van bijv. mechanische, fysische en/of chemische eigenschappen.

Buigsterkte
Grootste buigspanning die een materiaal kan verdragen.

Buigsterksterkte
Rekbaarheid bij buigen.

Cement
Hydraulisch bindmiddel in de vorm van een zeer fijn mineraal poeder dat in contact met aanmaakwater (hydrateert) verhardt. Cement wordt verkregen door het fijn malen en innig vermengen in wisselende verhoudingen van verschillende bestanddelen: klinker, hoogovenslak, vlieggas en calciumsulfaat (klinker en calciumsulfaat zijn altijd aanwezig). Afhankelijk van het toepassingsgebied en de klimatologische omstandigheden wordt een keuze gemaakt tussen de beschikbae cementsoorten.

Cementdekvloer
Dekvloer waarvan het bindmiddel uit cement bestaat.

Cementmortel
Verharde cementspecie.

Cementpap
Een dun, vloeibaar mengsel bestaande uit cement en water. Eventueel met toevoeging van hulpstoffen.

Cementspecie
Specie waarvan het bind

Offerte aanvragen
Fotogalerij
Facebook   Instagram   Pinterest